Değerlendirme Süreci

YAD’A ÖNERİLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

YAD’a önerilen çalışmaların değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliğinin karşılıklı gizli tutulduğu bir süreçte, editör (veya yardımcı editör) ve hakemler tarafından gerçekleştirimektedir. Değerlendirme süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır. Her bir aşamada yapılacak işlemler ve süreler aşağıdaki gibidir:

1. Ön Değerlendirme: Editör, yazardan gelen çalışmayı değerlendirerek, hakemlere göndermeye değer olup olmadığına karar verir. Hakemlere göndermeye değer bulmadığı takdirde, yazara çalışmanın kabul edilebilir olmadığını belirtir bir yazı gönderir. Çalışmayı hakemlere göndermeye değer bulursa, belirleyeceği üç hakeme, çalışmanın birer nüshasını iletir. Bu işlemler, çalışma, editörün eline geçtikten sonra 15 gün içinde tamamlanır.

2. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, çalışmayı, ekteki Değerlendirme Rehberindeki kıstasları dikkate alarak değerlendirir, raporlarını hazırlar ve editöre gönderirler (çalışmanın nüshaları kendilerinde kalır). Bu aşama, en fazla 30 gün sürer.

3. Son Değerlendirme: Editör, hakemlerden gelen raporları dikkate alarak, son değerlendirmeyi kendisi yapar ve yazara raporu ile birlikte hakem raporlarını 15 gün içinde gönderir. Son değerlendirme sonucunda yazardan düzeltme istendiğinde, yazarın düzeltme yaparak gönderdiği yazılara, değerlendirme sürecinin tüm aşamaları yine uygulanır.

Değerlendirme sürecinin toplam süresi 60 gündür.