YAD Hakkında

YAD
(YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ)

AMACI

Türkiye’deki örgüt ve yönetim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına disiplinlerarası bir bakış açısıyla katkı sağlamak, araştırmacıları bu yönde özendirmek.

KAPSAMI

Örgüt-Yönetim Kuramı, Örgütlerde Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji ve Stratejik Yönetim, Uluslararası Yönetim.

YÖNELİMİ

Görgül ve kuramsal çalışmalar.

Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Ali Haberal

YAYIN KURULU

Editör
A. Selami Sargut (Başkent Üniversitesi)

Yardımcı Editörler
H.Cenk Sözen (Başkent Üniversitesi)

Arzu Wasti (Sabancı Üniversitesi)

Sibel Yamak (Galatasaray Üniversitesi)

Yavuz Ercil (Başkent Üniversitesi)

Editörler Kurulu

Ceyhan Aldemir (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Hayat Kabasakal (Boğaziçi Üniversitesi)

Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Hüseyin Leblebici (University of Illinois – UC)

Beyza Oba (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

H.Nejat Basım (Başkent Üniversitesi Üniversitesi)

Şukru Özen (Yıldırım Beyazit Üniversitesi)

Nazlı Wasti Pamuksuz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Fulya Sarvan (Akdeniz Üniversitesi)

Cavide Uyargil (İstanbul Üniversitesi)

Behlul Üsdiken (Sabancı Üniversitesi)

A. Kadir Varoğlu (Başkent Üniversitesi)

Yayıma Hazırlayan:

Mehmet Çakar, Zuhal Şenyuva

Bilgi için: H.Cenk Sözen, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bağlıca Kampusu 06530 Bağlıca/Ankara. Tel: 0312 2466666/ 1243, Fax: 0312 2341043, E-posta: csozen@baskent.edu.tr
ISSN #: 1303-4979