Yönetim Araştırmaları Dergisi

Haberler ve Duyurular


Özel Sayılar

Türk Firmalarının Uluslararasılaşma Faaliyetleri Özel Sayısı Yakında

çağrı metni için tıklayınızİndeksler


Dergimiz ÜAK doçentlik başvurularında geçerli olan ULAKBİM TR Dizin veri tabanında yayınlanmaktadır.

İletişim


İlgili : Alperen Öztürk

Telefon : (312) 246 6666 / 2116

Faks : (312) 2466647

E-Posta : alperen@baskent.edu.tr

Adres : Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bağlıca Kampüsü,Fatih Sultan Mah. Eskişehir Yolu 18.km 06790 Etimesgut / ANKARA

Kuramsal Söylem


Derginin bu bölümü yönetim ve örgüt kuramı alanında farklı kuramsal yaklaşımların ve paradigmaların gündeme getirildiği bir ortam olarak tasarlanmıştır. Farklı başvuru çerçevelerinin ve kuramsal bakış açılarının bu sayfalara yansımasının alanda düşünce çeşitliliğine ve zenginliğe yol açacağı kanısındayız. Böylesi ortamların kuramsal söylemin anadilimize yerleşmesi ve birbirimizi anlayabilmemiz açısından da önemli olduğu kanısındayım.

Kuramsal Söylem’e gönderilen yazılarda kuramsal bir tartışma başlatılabileceği gibi Yönetim Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir makale de eleştirilebilecektir. Eğer yazı bir makaleyi eleştiriyorsa, makalenin yazarından da karşı görüş bildirmesi istenecektir. Yazılar üç sayfayı geçmemelidir. Kuramsal Söylem’e gönderilen yazılar hakeme gönderilmeyecek, basılma kararı editör ve yardımcı editörler tarafından verilecektir.

Araştırma Notları


Araştırma Notlarını “kısa makaleler” olarak tanımlamak yerinde olabilir. Bu bölümde, belirli bir konuya ilişkin özgün kuramsal bakış açıları getirilmesi ya da var olan kuramları değiştirici, geliştirici ve eleştirici kuramsal çalışmaların yayımlanması öngörülmektedir. Yeni kuramsal bakış açılarının önünü açan çalışmalar, görgül araştırma bulguları biçiminde de sunulabilir.

Makaleler için istenen biçim koşulları bu çalışmalar için de geçerlidir. Araştırma Notlarında yayımlanacak çalışmaların beş sayfayı geçmemesi öngörülmektedir.

Kitap Eleştirileri


Kitap eleştirileri, alandaki çalışmalarla ilişkilendirilebilen ve akademik toplumu hedef alan Türkçe ya da İngilizce kitapların eleştirilerini yayımlamayı öngören bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Eleştirilecek kitabın kısa bir özeti yapıldıktan sonra güçlü ve zayıf yönlerinin belirtilmesi amaçlanacaktır. Kitabın incelediği alana ilişkin diğer okumalara atıfta bulunulması eleştiriye zenginleştirici bir işlev kazandıracaktır.