Yönetim Araştırmaları Dergisi

YAD (YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) HAKKINDA


AMACI Türkiye’deki örgüt ve yönetim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına disiplinlerarası bir bakış açısıyla katkı sağlamak, araştırmacıları bu yönde özendirmek.

KAPSAMI Örgüt-Yönetim Kuramı, Örgütlerde Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji ve Stratejik Yönetim, Uluslararası Yönetim.

YÖNELİMİ Görgül ve kuramsal çalışmalar.

Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Ali Haberal

Yönetim Araştırmaları Dergisi'nin bütün hakları Başkent Üniversitesi'ne aittir. Derginin basım, yayım ve dağıtım faaliyetleri Başkent Üniversitesi'nin bünyesinde gerçekleşmektedir. Derginin yönetimi ise Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başkent Üniversitesi'nin Tarihçesi Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi), Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini Bahçelievler semtinde sürdürürken, aynı dönemde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu 20. km’de, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün yapımına başlanmış ve 1995-1996 eğitim–öğretim yılı itibariyle hizmete açılmıştır.

Başkent Üniversitesi'nin Vizyonu Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

Başkent Üniversitesi'nin Misyonu Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

YAYIN KURULU

Editör
H. Cenk Sözen (Başkent Üniversitesi)

Yardımcı Editörler
Fatih Çetin - Niğde Üniversitesi
Tülay İlhan Nas - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Editörler Kurulu
Nisan Seleker Gökşen - Boğaziçi Üniversitesi
Serkan Dirlik - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Korhan Arun - Namık Kemal Üniversitesi
Akansel Yalçınkaya - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
R. Arzu Kalemci - Çankaya Üniversitesi
Pınar Acar - ODTÜ
Selin Metin Camgöz - Hacettepe Üniversitesi
Yasin Rofcanin - University of Bath
Aslı M. Çolpan - Kyoto University
Mehmet Demirbağ - University of Essex
Kader Tan Şahin - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mehmet Abdülkadir Varoğlu - Başkent Üniversitesi
Nejat Basım - Başkent Üniversitesi
Demet Varoğlu - TOBB ETÜ Üniversitesi
Mehmet Eryılmaz - Uludağ Üniversitesi
Fatma Küskü Akdoğan - İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilçin Tak Meydan - Uludağ Üniversitesi

Geçmişteki Editörler
Ceyhan Aldemir - Dokuz Eylül Üniversitesi
Nejat Basım - Başkent Üniversitesi
Hayat Kabasakal - Boğaziçi Üniversitesi
Tamer Koçel - İstanbul Kültür Üniversitesi
Beyza Oba - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çetin Önder - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Şükrü Özen - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Nazlı Wasti Pamuksuz - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fulya Sarvan - Akdeniz Üniversitesi
Cavide Uyargil - İstanbul Üniversitesi
Behlül Üsdiken - Sabancı Üniversitesi
A. Kadir Varoğlu - Başkent Üniversitesi
Hüseyin Leblebici - University of Illinois - UC
Ümit Berkman - Bilkent Üniversitesi
Muhan Sosyal - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Alaeddin Tileylioğlu - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Zeynep Aycan - Koç Üniversitesi
Şan Öz-Alp - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yayıma Hazırlayan: Alperen Öztürk - Başkent Üniversitesi

Grafik Tasarım: Sıla Yağcı Tanışık - Başkent Üniversitesi

Grafik Tasarım: Semih Delil - Başkent Üniversitesi

Kapak Tasarım: A. Engin Uçar - Başkent Üniversitesi

Sosyal Medya: https://www.facebook.com/groups/1014602061979997/

Basılı Kopyalara Erişim: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi ve Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Bilgi için: Alperen Öztürk, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bağlıca Kampüsü, Fatih Sultan Mah. Eskişehir Yolu 18.km 06790 Etimesgut / ANKARA Tel: 0312 2466666/2116 E-posta: yad@baskent.edu.tr Web adresi: yad.baskent.edu.tr | ISSN #: 1303-4979